"Zelenější tisk" : Jak minimalizovat ekologický otisk spojený s používáním tiskáren

V dnešní době, kdy je ochrana životního prostředí stále naléhavějším tématem, je důležité uvědomit si i ekologické dopady běžných každodenních činností, jako je tisk. <br/> <br/> Prozkoumáme, jak můžeme minimalizovat ekologický otisk spojený s používáním tiskáren a poskytneme tipy a strategie, jak efektivně snížit negativní dopady tiskových činností.

 

 

 

1. Recyklace a úspora papíru

 

Jedním z nejzákladnějších kroků k minimalizaci ekologického otisku tisku je recyklace a úspora papíru. Zvažte použití recyklovaného papíru pro tisk a pokuste se omezit zbytečný tisk, například tím, že použijete digitální dokumenty nebo dvojstranný tisk.

2. Výběr ekologicky šetrných tiskových materiálů

 

Při výběru tiskových materiálů preferujte ekologicky šetrné varianty. To zahrnuje používání inkoustů a tonerů, které jsou vyráběny s ohledem na životní prostředí a mají nižší uhlíkovou stopu. Dále volte papír s certifikací FSC (Forest Stewardship Council), která zaručuje, že papír pochází z udržitelně spravovaných lesů.

3. Efektivní využívání energie

 

Dalším důležitým faktorem je efektivní využívání energie při provozu tiskáren. Zvažte nákup energeticky úsporných tiskáren a nastavte je tak, aby přecházely do režimu spánku nebo se rovnou vypínaly po určité době nečinnosti. Zároveň pravidelně udržujte a servisujte své tiskárny, aby fungovaly co nejefektivněji.

4. Digitalizace a sdílení dokumentů

 

Pokud je to možné, preferujte digitální formáty dokumentů a sdílení souborů online před tiskem. To nejenže šetří papírem a energií spojenou s tiskem, ale také usnadňuje přístup k informacím a snižuje objem fyzických dokumentů, které je nutné skladovat.

5. Vzdělávání a osvěta

 

Nezapomínejte na vzdělávání a osvětu zaměstnanců o ekologických dopadech tisku a zavedení interních politik a postupů, které podporují environmentálně šetrné praktiky. Motivujte zaměstnance k odpovědnému používání tiskáren a upozorňujte je na možnosti recyklace a úspory papíru.

Závěr

 

Minimalizace ekologického otisku tisku vyžaduje kombinaci opatření, která zahrnují recyklaci, výběr ekologicky šetrných materiálů, efektivní využívání energie a digitalizaci dokumentů. Je to zároveň investice do udržitelnější budoucnosti a ochrany životního prostředí, která by měla být prioritou pro každou organizaci i jednotlivce.

Kontakt

logoFooter.png

TECHSERVIS system s.r.o.

Chebská 23/79, 322 00 Plzeň

IČO: 279 63 861, DIČ: CZ27963861

Více kontaktů>

Zeptejte se nás…

* Povinný údaj