Laserové tiskárny - rozdíl mezi laserovou a LED tiskárnou

Laserový a LEDový tisk jsou velice podobné tiskové technologie, ale přece jen mají určité odlišnosti. Z hlediska uživatele je rozdíl mezi nimi zanedbatelný, jelikož jejich odlišnost spočívá ve zdroji elektromagnetického záření, tedy ve způsobu přenosu obrazových dat na fotosenzitivní tiskový válec.

Nejprve je důležité zmínit, že jak v laserové, tak i v LED tiskárně dochází k tvorbě stránky najednou a ne po řádcích, jak je tomu u inkoustových a jehličkových tiskáren. Základem obou typů tiskáren je světlocitlivý válec, který je po celé své ploše nabit statickou elektřinou. Při otáčení válce je určitý bod osvětlen paprskem, který pak na místě dopadu zruší polaritu a na válci se tak vytvoří elektrostatický obraz stránky. Jelikož je toner nabit stejnou polaritou jako válec, udrží se pouze na místech, které byly osvětleny paprskem, čímž byly zbaveny kladné polarity. Dále pak následuje styk s papírem, který je nabit záporně, díky čemuž na něm drží toner. Papír je na zlomek vteřiny vystaven teplotě kolem 120 stupňů Celsia, čímž se toner zapeče do papíru a získá tak stálost. Po celém tiskovém procesu pak dojde k osvětlení válce, které jej zbaví veškerého náboje.

Způsob vykreslování

Obě tiskárny používají stejnou, výše zmíněnou technologii. Liší se však ve způsobu, jakým je obraz vykreslován na válci. Laserová tiskárna používá jediný laserový paprsek, zatímco LED tiskárna obsahuje několik malých nepohyblivých diod, které pokrývají celou šířku válce. To znamená, že v laserové tiskárně osvětluje jeden laserový paprsek postupně všechny body na obrazovém válci zleva doprava, řádek po řádku. LED tiskárny však mají jednu nebo více řad diod, které vysílají paprsky pouze rovně a osvětlují celé řádky najednou. LED tiskárny jsou konstrukčně jednodušší, jelikož je v nich méně pohyblivých dílů, což zajišťuje menší poruchovost. Díky tomu se také minimalizuje jejich velikost a nižší výdaje na výrobu. Neposlední výhodou je i schopnost měnit sílu vyzařovaného světla, čímž se může dosáhnout jemnějších přechodů a různých barevných odstínů.

Vyčištění tiskáren

Další výhodou je, že v prašném prostředí se u Laseru, časem zapráší zrcadla a oprava je složitější, rozebrání tiskárny a následné rozebrání laserové jednotky. Naproti u LED tisku otevřeme víko a hadrem opatrně otřeme Led diody – a je opraveno.

Koupě nebo pronájem?

Díky tomu, že si pronajmete tiskárnu, můžete ušetřit až 50 % nákladů oproti tomu, když si budete chtít stejný typ zakoupit. Pronájem tiskárny je také velmi výhodný pro začínající podnikatele, kteří nemusí disponovat takovým kapitálem, protože počáteční investice v případě pronájmu tiskárny je mnohem nižší. Pronájem kopírky s sebou většinou nese ještě další výhody, většinou máte v ceně paušálu již případný servis tiskárny a také možnost zapůjčení náhradního zařízení po dobu případné opravy. V dnešní době tak již mnoho firem raději volí pronájem než přímo koupi.

Kontakt

logoFooter.png

TECHSERVIS system s.r.o.

Chebská 23/79, 322 00 Plzeň

IČO: 279 63 861, DIČ: CZ27963861

Více kontaktů>

Zeptejte se nás…

* Povinný údaj